1

Kolposkopija

Usluge - pregledi

Kolposkopija

Pregled kojim posmatramo grlić pod uveličanjem nazivamo kolposkopija. Ovo je dijagnostička procedura kojom se može upotpuniti ginekološki pregled kada Vaš lekar smatra da je to neophodno.

Najčešće se upotrebljava kada dobijemo patološki nalaz PAPA testa ili kada su vidljive suspektne promene na vaginalnoj porciji grlića materice, deo koji je dostupan pregledu.

Pregled u svemo podseća na običan ginekološki pregled, kada je potrebno da pacijentkinja zauzme položaj na ginekološkom stolu, nakon čega se plasira instrument koji nazivamo spekulum, a koji ginekologu omogućava da vidi grlić.

Naredni koraci su specifični za kolposkopiju. Prvi korak zahteva da se grlić premaže malom količinom rastvora sirćetne kiseline, nakon čega se pomoću specijalnog uređaja, koji nazivamo kolposkop, grlić i eventualne promene posmatraju pod uveličanjem. Vaš ginekolog će tumačiti vrstu promene, ukoliko se pojave. Drugi korak ovog pregleda predstavlja takozvana “Šilerova (Schiller)” proba. Šilerova proba predstavlja postupak premazivanja grlića specifičnim rastvorom joda (Lugolov rastvor). Normalne ćelije sadrže glikogen, što im omogućava da se ovim postupkom oboje braon. Kada postoji neka vrsta abnormalnosti, ćelije se boje slabije ili ne boje. Takođe, i ovu vrstu promena je potrebno da tumači ginekolog, kako ne bi došlo da nepotrebnog unošenja panike. Ovakav, patološki nalaz ne znači da pacijentkinja ima karcinom, nego da postoji određena abnormalnost ćelija, koja ne mora biti maligne prirode, moguće je da se radi o upalnom procesu, atrofiji, procesu zarastanja i dr. Svakako, patološki nalaz, osim tumačenja ginekologa u toku pregleda, može zahtevati i dodatnu dijagnostiku, uzimanje dodatnih briseva ili ciljane biopsije (uzimanje uzorka) suspektne promene.

Šta je potrebno da znate pre kolposkopije? Pregled ne bi trebao da bude bolan. Ukoliko imate alergiju na neki od navedenih rastvora, to morate reći lekaru pre pregleda. Pregled ne treba raditi u toku menstrualnog krvarenja. Savetuje se izbegavati upotrebu vaginalnih preparata, kao i polne odnose dan ili dva pre kolposkopskog pregleda.