1

Sterilitet

FemmaHealth - Oblasti rada

Sterilitet

Sterilitet (pravilnije infertilitet) predstavlja stanje u kome par ni nakon 12 meseci redovnih seksualnih odnosa bez korišćenja metoda kontracepcije ne može da dođe do trudnoće. Sterilitet može biti primarni i sekundarni u zavisnosti od toga da li je u prošlosti bilo trudnoća (sekundarni) ili ne (primarni).

Ova pojava je vrlo rasprostanjena kako u svetu tako i kod nas gde zahvata 16-18% parova reproduktivne dobi, ali je važno napomenuti da će uz adekvatan tretman većina ovih parova konačno doći do potomstva (preko 80%).

Kada se savetuje obraćanje lekaru zbog ovog problema

Uopšteno govoreći obraćanje specijalisti savetuje se tek nakon godinu dana neuspelih pokušaja, ali ukoliko je žena starija od 35 godina ili je prisutno neko zdravstveno stanje za koje je poznato da je u vezi sa sterilitetom (neredovni menstrualni ciklusi, endometrioza, prethodna vanmaterična trudnoća, pelvična inflamatorna bolest, sindom policističnih jajnika, itd.) savet za javljanje lekaru je već nakon 6 meseci, a po potrebi i ranije.