1

Palpatorni pregled dojki 

Usluge - pregledi

Palpatorni pregled dojki 

Pregled dojki se najčešće radi u hirurškoj ambulanti. Od Vašeg ginekologa možete očekivati osnovni palpatorni pregled dojki i savet kako se radi samopregled.

Osnovni pregled dojki sastoji se na prvom mestu od inspekcije, kada lekar posmatra eventualne promene u obliku, odnosu, na koži dojki i bradavica i dr. Nakon toga, sledi palpatorni pregled kada je neophodno da se pipanjem pređe čitava dojka, bilo da se pregleda po kvadrantima ili kružnim pitanjem. Nakon toga, potrebno je prisitkom proceniti da li postoji patološka sekrecija iz dojke. Takođe, ne sme se preskočiti i palpacija pazuha, čime se proenjuje eventualno postojanje uvećanih ili izmenjenih limfnih čvorova.

Ukoliko ste Vi ili Vaš ginekolog primeti bilo kakvu abnormalnost u dojci ili pazuhu, potrebno je da Vas uputi nadležnom hirurgu i radiologu radi dalje, preciznije dijagnostike.