1

Novosti

Edukacija iz oblasti ginekologije i akušerstva

Samsung V8

1 4D Ultrazvučni aparat model Samsung V8, premium klase vrhunskih performansi za kompletnu dijagnostiku sa najnovijim 4D softverima. Crystal Architecture tehnologija (Crystal Beam+ Crystal Live)

CVS – biopsija horionskih čupica

Predstavlja metodu uzimanja uzorka tkiva horiona-tkivo iz koga će se formirati posteljica a koje ima identičnu genetsku strukturu kao i plod. Ova metoda se radi

Samsung H60

Prekida koncept da medicinska oprema mora biti masivna i teška za korišćenje, ovaj aparat efektivno objedinjuje superiorne performanse zajedno sa novim dizajnerskim principima jednostavnosti, lakoće