1

I ekspertni UZV pregled 11-14 gn

Usluge - intervencije

I ekspertni UZV pregled 11-14 gn

Prvi ekspertni UZV pregled radi se od 11 do 14 nedelje trudnoće. U ovom periodu razvijene se osnovne anatomske strukture ploda koje se detaljno sagledaju (ruke, noge, želudac, bešika, mozak, lobanja … ) i pri samom pregledu ultrazvučno meri se nuhalni nabor na bebinom vratu (NT).
Nakon pregleda pacijentkinja se upućuje u laboratoriju radi kontrole biohemijskih markera (Free Beta HCG i PAPPA, poznatije kao Double test) radi procene verovatnoće da li plod ima neki od tri najčeće poremećaja hromozoma (sindrom Down, Edwards i Tarner). Ovo su isključivo poremećaji na hromozomima i nemaju veze sa mogućnošću nastanka razvojnih/strukturalnih poremećaja ploda.
Da li je potrebna dodatna dijagnostika zavisi od samog nalaza.

Povezane usluge: