1

Ultrazvučni i akušerski pregled trudnice

Usluge - pregledi

Ultrazvučni i akušerski pregled trudnice

Kompletnim pregledom trudnice smatramo kada se uz ultrazvučni pregled uradi i akušerski pregled nakon čega ginekolog ima kompletan uvid u stanje jedne trudnice.