1

Ekspertni ultrazvučni pregled trudnice

Usluge - pregledi

Ekspertni ultrazvučni pregled trudnice

Radi se u periodu između 20.- 24. nedelje trudnoće kada se detaljno gledaja morfologija ploda ( moždane strukture, kičmeni stub, sistemu organa i svaki organ detaljno, ekstremiteti), meri se količina plodove vode, struktura posteljice i pupčanika. Prilikom ovog pregleda meri se još i dužina cervikalnog kanala putem UZ aparata. Kada Vaš ginekolog da zeleno svetlo da je sa Vašom bebom sve u redu naredna kontrola koja dolazi je fetalna ehokardiografija
( detaljan pregled bebinog srca ).