1

Rektalni ginekološki pregled

Usluge - pregledi

Rektalni ginekološki pregled

U slučaju da se jave ginekološke tegobe kod mladih pacijentkinja koje nisu stupile u seksualne odnose radi pregleda organa male karlice potrebno je odraditi retklani ginekološki i po potrebni ultrazvučni pregled.
Dakle, ukoliko je himen intaktan, radi se rektalni pregled istim postupkom kao ginekološki – vaginalni pregled, ali kroz debelo crevo, te se na taj način palpatorno pregledaju unutrašnji genitalni organi. Pregled ne traje dugo, obično nije bolan, ali ume da bude neprijatan.