1

Mišljenje i konsultacija za operaciju 

Usluge - pregledi

Mišljenje i konsultacija za operaciju 

Hirurško lečenje se sprovodi kada nije moguće postići izlečenje manje radikalnim vidom lečenja, na prvom mestu konzervativnim, medikamentoznim, pristupom. Nekada nije moguće na prvom pregledu doneti odluku o definitivnoj vrsti lečenja. Na to može da utiče činjenica da nisu iscrpljeni drugi modaliteti lečenja, što može delovati zahtevno za pacijente ali je svakako sa kranjim ciljem dobrobiti pacijenta na prvom mestu. Takođe, moguće je da je potrebno sprovesti dodatnu dijagnostiku kako bi odluko o vrsti hirurškog lečenja bila adekvatna.

Kada je indikovano operativno lečenje, lekar će Vas informisati o vrsti operacije i anestezije. Na prvom mestu, ukoliko se radi o operaciji unutrašnjih genitalnih organa, kojima nije moguće pristupiti na drugačiji način osim kroz trbušni zid, objasniće Vam da li je planiran “klasičan” pristup kada se pravi rez ili laparoskopski, kao vid minimalno invazivne procedure. Dalje, bićete informisani o planiranom toku operacije, odnosno, šta će biti urađeno nakon pristupa u trbušnu duplju, da li je potrebno odstraniti određenu promenu ili čitav organ i sl. Takođe, bićete upoznati sa postoperativnim tokom, neposredno posle operacije, odnosno za vreme boravka u bolnici, kao i kasnim postoperativnim tokom i oporavkom nakon otpusta iz bolnice.

Potrebno je da znate da će lekar nekada, nakon iscrpnog informisanja, tražiti da donesete određene odluke. Ovo je potrebno kada su dostupni različiti pristupi, koji su jednako efikasni i bezbedni za Vas.

Važno je da sa svojim lekarom pričate otvoreno o dilemama koje imate vezano za planirano lečenje i oporavak, kao i da ga u toku boravka u bolnici informišete o eventualnim promenama koje osetite, kako bi Vam blagovremeno pomogli.