1

Tuširanje Albothylom

Usluge - intervencije

Tuširanje Albothylom

Pri redovnom ginekološkom pregledu i koloposkopiji, ginekolog može utvrditi postojanje promena na grliću materice. Te promene je potrebno dijagnostikovati, a uglavnom one ne predstavljaju nikakav defekt grlića već crvenilo koje može nastati i usled hroničnih infekcija..
Jedan od načina saniranja ovakvih promena jeste tuširanje grlića materice Albothylom.
Sam postupak nije bolan tako da anestezija nije potrebna, radi se u položaju za ginekološki pregled uz pomoć spekuluma (instrument koji razmiče vaginalne zidove i daje bolju preglednost) i štapića sa kojim se nanosi Albothyl. Postupak se ponavlja više puta, najčeće tri, sa pauzama od po 4-5 dana i vrši se u cilju obnavljanja sluzokože grlića

Povezane usluge: