1

Obrada i previjanje rane

Usluge - intervencije

Obrada i previjanje rane

Nakon obavljene bilo koje ginekološke intervencije, neophodno je sprovoditi adekvatnu obradu rane, kako bi smo izbegli komplikacije tokom postoperativnog toka. Previjanje se obavlja na način koji štiti ranu od mogućih infekcija u uslovima sepse i antisepse, instrumentalno i/ili uz primenu adekvatnih antimikrobnih sredstava (hidrogen, fiziološki rastvor, Octenisept, Povidon jod i dr.).

Povezane usluge: