1

Reviziona kiretaža posle porođaja + PH pregled

Usluge - intervencije

Reviziona kiretaža posle porođaja + PH pregled

Revizija materične šupljine nakon porođaja je česta intervencija u porodilištu i može biti manuelna (rukom) ili instrumentalna (kiretom). Vodeće indikacije za ovu intervenciju su atonično krvarenje i sumnja na postojanje zaostalih delova posteljičnog tkiva ili postojanje sporedne posteljice.
Ukoliko se nakon porođaja javi obilnije krvarenje koje traje duže i ultrazvučnim pregledom se ustanovi da posotji zaostali sadržaj u materici, savetuje se revioziona kiretaža.
Intervencija se radi najčešće u lokalnoj anesteziji i podrazumeva da se uz pomoć spekuluma (instrument koji širi zidove vagine) intrumentom (kiretom) uđe u materičnu šupljinu i evakuiše zaostali sadržaj. Procedura traje kratko, nije bolna zbog delovanja anestezije, uobičajeno je da se javi oskudnije krvarenje nakon same intervencije, a dobijeni materijal se šalje na patohistološku analizu.

Povezane usluge: