1

LOOP eks. PVU + ECC + 2 PH pregleda

Usluge - intervencije

LOOP eks. PVU + ECC + 2 PH pregleda

LOOP ekscizija je metoda kojom se mogu otkriti ili lečiti različite promene na grliću materice.
Ukoliko se u sklopu redovnog ginekološkog pregleda, kolposkopije (prisustvo abnormalnog tkiva koje je na samoj površini i zahvata delimično kanal grlića materice) i Papa-Nikolau testom (rezultat ukazuje na prisustvo srednje značajnih i veoma značajnih promena na ćelijama) utvrdi postojanje promena na grliću materice, te se iste potvrde biopsijom, radi se LOOP eks. I ECC (endnocervikalna kiretaža) radi otklanjanja ovih promena.
Intervencija se najčešće radi u lokalnoj anesteziji u položaju kao za ginekološki pregled. Ginekolog intrumentom (kireta) ulazi u sam početak kanala grlića i „struganjem“ uzima adekvatan uzorak, te nakon toga uz pomoć radiotalasne omčice uzima uzorak tkiva sa površine grlića. Dobije materijal se šalje na patohistološki pregled.

Povezane usluge: