1

Konizacija PVU sa radiotalasnim nožem + PH pregled

Usluge - intervencije

Konizacija PVU sa radiotalasnim nožem + PH pregled

Konizacija je metoda kojom se mogu otkriti ili lečiti različite promene na grliću materice.
Ukoliko se u sklopu redovnog ginekološkog pregleda, kolposkopije (prisustvo abnormalnog tkiva koje se proteže visoko u kanal grlića materice) i Papa-Nikolau testom (rezultat ukazuje na prisustvo srednje značajnih i veoma značajnih promena na ćelijama) utvrdi postojanje promena na grliću materice, te se iste potvrde biopsijom, radi se konizacija u cilju uklanjanja promene na grliću materice.
Intervencija se radi u lokalnoj ili kratkotrajnoj venskoj anesteziji, u položaju kao za ginekološki pregled. Ginekolog radiotalasnom omčicom uzima uzorak u obliku konusa (kupe) i dobijeni materijal se šalje na patohistološku analizu.

Povezane usluge: