1

Frakcionirana eksplorativna kiretaža i kiretman kavuma + 2 PH pregleda

Usluge - intervencije

Frakcionirana eksplorativna kiretaža i kiretman kavuma + 2 PH pregleda

Ukoliko postoji problem obilnog i/ili učestalog krvarenja, krvarenja kod menopauze ili se prilikom ultrazvučnog pregleda postavi sumnja na patološke promene u materičnoj šupljini, intervencija se radi u dijagnostičke svrhe.
U terapijske svrhe, radi se kod zaustavljanja krvarenja, uklanjanja polipa ili mioma materice iz materične šupljine.
Intervencija se radi najčešće u lokalnoj anesteziji i podrazumeva frakcioniranu ekplorativnu kiretažu što predstavlja uzimanje uzorka trkiva pomoću instrumenta (kireta) iz kanala grlića materice, a nakon toga se pristupa ulasku u kavum (materična šupljina) te se na isti način uzima uzorak tkiva unutašnjeg zida materice. Dobijeni materijal se šalje na patohistološki pregled.

Povezane usluge: