1

Elektrokoagulacija PVU

Usluge - intervencije

Elektrokoagulacija PVU

Ukoliko pri ginekološkom pregledu i kolposkopiji Vaš ginekolog utvrdi postojanje promena („ranice“ ) na samom grliću materice, a ostalim analizama se utvrdi da promene nisu prekanceroznog porekla, savetuje se elektrokoagulacija.
Intervencija podrazumeva uklanjanje („spaljivanje“) ranice uz pomoć aparata kojim se nisko-frekventnom strujom saniraju nastale promene. Sama procedura se najčešće radi bez anestezije ili u lokalnoj amseteziji, traje kratko, bezbolna je i oporavak je brz.

Povezane usluge: