1

Serijske folikulometrije

Usluge - sterilitet

Serijske folikulometrije

Šta je folikul?

Tokom normalnog menstualnog ciklusa unutar folikula koji se nalazi u jajniku razvija se jajna ćelija. Folikul je struktura tankog zida koja sadrži jajnu ćeliju i tečnost. Folikul se na ekranu ultrazvučnog aparata može videti kao kružni mehur koji je ispunjen tečnošću, a veličina folikula koja se najranije može videti je diktirana rezolucijom ultrazvučnog aparata.
Antralni folokuli su od 2- 10 mm, dominantan folikul raste 1-2 mm po danu, a za ovulaciju je spreman kada je u prečniku veličine 17-25mm.

Serijske folikulometrije su procedura koja podrazumeva obavljanje serije ultrazvučnih pregledu u cilju praćenja rasta folikula u jajnik. Rade se od 9. do 20 dana metsrualnog ciklusa. Na osnovu nalaza ovih ultrazvučnih pregleda može se proceniti tačno vreme ovulacije. Pregled se najčešće obavlja vaginalnom ultrazvučnom sondom. U proseku se radi 4 do 6 ovakvih pregleda u okviru menstrualnog ciklusa.

Indikacije

– U cilju određivanja postojanja ovulacije i tačnog vremena ovulacije
– U cilju daljeg ispitivanje (ukoliko ste prethodno imali jedan ili više spontanih pobačaja)
– Ukoliko uzimate lekove koji stimulišu nastanak ovulacije u okviru ART -IUI ili VTO.