Samsung V8

1

Samsung V8

4D Ultrazvučni aparat model Samsung V8, premium klase vrhunskih performansi za kompletnu dijagnostiku sa najnovijim 4D softverima. Crystal Architecture tehnologija (Crystal Beam+ Crystal Live) , obrada slike daje najbolje 4D performanse u vizuelizaciji volumena i prikazu 3D anatomije. Sa savremenim sondama S-Vue Single Crystal tehnologije, aparat pruža najbolji prikaz 2D i 4D slike.

Pored praćenja anatomije, položaja i volumena, aparat pruža mogućnost deljenja fotografija u realnom vremenu. U toku pregleda, lekar može da izgeneriše QR kod, koji nakon skeniranja vašim telefonom, omogućava da sačuvate sve zabeležene fotografije sačuvate u vašem telefonu.

SonoSinc™ je rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava saradničku komunikaciju i daljinsko upravljanje za efikasnu saradnju između lekara i sonografa na različitim lokacijama. Osim ovih, SonoSinc™ ima nekoliko drugih elegantnih funkcija kao što su označavanje, pozivnica, deljenje fotografija, više korisnika i višestruki prikaz. SonoSinc™ donosi telesonografiju u stvarnost.

Povezani tekstovi:

Samsung V8

1 4D Ultrazvučni aparat model Samsung V8, premium klase vrhunskih performansi za kompletnu dijagnostiku sa najnovijim 4D softverima. Crystal Architecture tehnologija (Crystal Beam+ Crystal Live)

CVS – biopsija horionskih čupica

Predstavlja metodu uzimanja uzorka tkiva horiona-tkivo iz koga će se formirati posteljica a koje ima identičnu genetsku strukturu kao i plod. Ova metoda se radi

Samsung H60

Prekida koncept da medicinska oprema mora biti masivna i teška za korišćenje, ovaj aparat efektivno objedinjuje superiorne performanse zajedno sa novim dizajnerskim principima jednostavnosti, lakoće

CVS – biopsija horionskih čupica

Predstavlja metodu uzimanja uzorka tkiva horiona-tkivo iz koga ce se formirati posteljica a koje ima identičnu genetsku strukturu kao i plod. Ova metoda se radi pod kontrolom ultrazvuka te se u svakom momentu vidi gde je plod i horion-tkivo sa koga se uzima uzorak. Radi se u periodu od 10-14 nedelja. Ranija primena ove metode se ne preporucuje zbog povećane mogućnosti nastanka deformiteta ekstremiteta. Nakon 2-3 dana dobijaju se nalazi kariotipa vaseg ploda, gde se vidi struktura svakog gena vaseg ploda kao njegov pol.

Ova metoda se nalazi u vrhu odabira invazivne dijagnostike genetskih anomalija. Obzirom da se radi na početku trudnoće, da se nalazi dobijaju vrlo brzo, a da je stepen komplikacija veoma nizak, u ranoj trudnoći bivate spokojni da nosite genetski zdrav plod. Ili pak ukoliko se pokaže u nalazu „loša“genetika trauma za majku ukoliko prekida trudnoću je neuporedivo manja nego kod odmakle trudnoće.

Samsung H60

Samsung H60

Prekida koncept da medicinska oprema mora biti masivna i teška za korišćenje, ovaj aparat efektivno objedinjuje superiorne performanse zajedno sa novim dizajnerskim principima jednostavnosti, lakoće i brzine omogućujući jednostavan rad u cak i u malom prostoru.

Njegova karakteristična sjajna površina, 10,1″ ekran osetljiv na dodir i uzano telo je spoj praktičnog i korisnog.  H60 takođe sadrži i 18,5″ LED monitor koji pruža slike visoke rezolucije i poboljšane performanse snimanja zahvaljujući “hybrid beamformer engine” tehnologiji. Hybrid Beamforming Engine, sa poboljšanim hardverom i novim softverom, omogućava dublje i detaljnije skeniranje. Rezultat ovoga je poboljšan Color Doppler. Hybrid Beamforming-prostorno filtriranje, nudi veću fleksibilnost nego standardni omnidirekcioni prijem i prenos. Ključni benefit je njegova mogućnost da prihvati odgovor na različite situacije, što vodi optimizovanom procesiranju. Podaci se mogu analizirati i procesirati brže i tačnije što doprinosi brzini i preciznosti. Inovativni SDMR donosi poboljšanu rezoluciju 2D slike sa poboljšanjem uglova i redukciju artefakata. DMR Plus 2.2 u kombinaciji sa SRF i poboljšanom lateralnom rezolucijom doprinosi vašoj organizaciji kroz povećanje preciznosti za tačne dijagnostičke rezultate.

H60 će pružiti napredno snimanje protoka krvi u kombinaciji sa sofisticiranim nivoom osetljivosti sa informacijama o smeru. S-Flow™ oprema Samsung UGEO H60 sa mogućnošću da obavlja detekciju sporih protoka krvi kroz periferne krvne sudove. Hemodinamički protok obezbeđuje visoku osetljivost i performanse Doppler-a. H60 koristi integrisano zakretanje zraka za poboljšane performanse detekcije igle, što doprinosi tačnosti u kliničkim procedurama. Jednostavna detekcija igle donosi preciznije biopsijske procedure bazirane na naprednim tehnologijama. Ovo omogućava brzu, preciznu dijagnozu i komfor pacijenta.