1

Dr med. 

Gordana Marinković

G

ordana Marinković je rođena 13.12.1957. god.u Inđiji. Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu 1982.godine sa prosekom 8,27.

Obrazovanje

Specijalistički ispit položila 24.10.1996. Završila je i Balkansku školu ultrazvuka u Ohridu, niži i viši kurs iz kolposkopije.

Karijera

Kao lekar opšte prakse radila je u Domu zdravlja Ruma do 1992.godine gdje je započela volontersku specijalizaciju na GAK Novi Sad.Od 1995 primljena je u Dom Zdravlja Novi Sad kao specijalizant, a nakon položenog specijalističkog ispita radila u Službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Novi Sad, na poslovima ginekolog – akušera. U periodu od 2003. do 2011. je radila u privatnoj ordinaciji-bolnici, odatle je prešla u državnu Službu Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata gde radi kao ginekolog akušer i danas. Član Udruženja ginekologa onkologa Srbije od njegovog osnivanja 2002, kao i Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije.

Član Udruženja ginekologa onkologa Srbije od njegovog osnivanja 2002, kao i Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije.

Majka dvoje dece.

Proveri termin za pregled kod Gordana Marinković