1

Uzimanje briseva (1 ili više)

Usluge - Laboratorijska dijagnostika

Uzimanje briseva (1 ili više)

Uzimanje briseva spada u redovan ginekološki pregled. Takođe mogu se uzimati u sklopu preoperativne pripreme kao i kod pojave tegoba.