1

HPV tipizacija

Usluge - Laboratorijska dijagnostika

HPV tipizacija

HPV ( humani papiloma virus) je pored Hlamidije jedna od najčešćih polno prenosivih infekcija. Simptomi infekcije gotovo da su neprimetni sve dok ne dođe do pada imuniteta kada se mogu ispoljiti u vidu kondilomatoznih izraštaja. Ukoliko zanemarimo lečenje HPV infekcije može doći do pojave premalignih i malignih promena. Seksualno prenosivi visoko rizični HPV uključuju tipovie u zavisnosti od onkogenog potencijala i delimo ih u dve grupe:

  • Visoko rizični
  • Nisko rizični