1

PA bris

Usluge - Laboratorijska dijagnostika

PA bris

PAPA bris (Papanicolau) je skrining metoda ranog otkrivanja postojanja karcinoma. Pored toga ukazuje na postojanje infekcije, upale kao i druge vrste kanceroznih stanja. Bris se uzima u skopu redovnog ginekološkog pregleda koji se radi jednom godišnje ili jednom u 6 meseci ukoliko za to postoji indikacija.
Idealno vreme uzimanja brisa je od 10.-12. dana ciklusa, samo uzimanje brisa je bezbolno i ne iziskuje posebnu pripremu. Uzorak se uzima drvenom špatulom sa same površine grli
a kao i iz početnog unutrašnjeg dela grlića uz pomoć četkice. Nalaz brisa čeka se od 7 do 10 dana nakon čega će Vas Vaš ginekolog obavestiti o samom rezultatu nalaza.