1

Dr med. 

Tamara Vujkov

dr Tamara-Vujkov

Obrazovanje

Kao uspešan student, sa visokom prosečnom ocenom u toku studija, 9,06 i kao dobitnik Univerzitetske nagrade za postignut uspeh u toku studija, diplomirala pre završetka apsolventskog roka. Nakon završenog obaveznog lekarskog staža godinu dana je radila kao lekar opšte prakse u Zdravstvenom centru u Novom Kneževcu. 1986. godine je primljena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo, kao asistent u naučno-istaživačkom radu, nakon dve godine je magistrirala iz oblasti Diabetes mellitusa tip I u trudnoći. 1991. sa uspehom je položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva. Usavršavala se na Univerzitetskim klinikama u Italiji, Grčkoj, Nemačkoj i Australiji.

Karijera

Prvi deo njene profesionalne karijere kao i naučno-istraživačkog rada bio je vezan za akušerstvo. To je i oblast iz koje je objavila ili na stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu prezentovala veći broj zapaženih radova.

Od 1993. zaposlena je na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica gde je kontinuirano napredujući u struci postala Načelnik odeljenja za operativnu ginekologiju  2003. godine. Redovan je član velikog broja stručnih udruženja, izmedju ostalog Udruženja ginekologa-onkologa Srbije, Evropskog udruženja ginekološke onkologije. Bila je predavač je u Evropskoj školi ginekološke onkologije sa centrom u Milanu kao i Jugoslovenske škole za kolposkopiju i patologiju vulve, vagine i cerviksa. Objavila je velik broj stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. 2004. godine je sa uspehom odbranila Doktorsku disertaciju iz oblasti karcinoma grlića materice, nakon čega je izabrana za docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2005. godine zaposlena je u privatnoj lekarskoj praksi. Govori engleski jezik, služi se francuskim i grčkim jezikom. Udata je i majka jednog deteta.

Proveri termin za pregled kod Tamara Vujkov