1

Dr med. 

Tatjana Kozarčić

Tatjana Kozarčić je rodjena u Novom Sadu, gde upisuje medicinski fakultet 1986. godine, a diplomirala je u maju 1992. godine.

Obrazovanje

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva je položila 28.06.1999. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. U oktobru 2000. godine je nakon polaganja ispita Jugoslovenske škole za kolposkopiju i patologiju cerviksa,vagine i vulve stekla pravo za samostalni rad iz oblasti kolposkopije i rane detekcije maligniteta, a u organizaciji iste škole je pohađala i napredni kurs kolposkopije u aprilu 2004. godine. Od 2005.godine je edukator praktičnog dela obuke iz kolposkopije u sklopu navedene Nacionalne škole. Završila obuku iz ginekološke citologije i time zaokružila znanje neophodno za ranu dijagnostiku i postizanje što boljih rezultata lečenja pacijentkinja.

Karijera

Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine je bila u stalnom radnom odnosu od januara 2000. do decembra 2014. godine i godinama je radila u ambulanti za ranu detekciju premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta žene. U kojoj su se bavljali konsultativni pregledi po uputu ginekologa Doma zdravlja (sa teritorije celog Južno – bačkog okruga) – kolpskopski pregledi i sprovođene su ambulantne invazivne dijagnostičke procedure kod pacijentkinja sa suspektnim PAPA nalazima – biopsije grlića, vagine i vulve a u slučaju postojanja indikacije i frac. expl. curettage grlića i kavuma uterusa uz PH analizu materijala, kao i dijagnostičko – terapijske procedure – loop ekscizije grlića i endocervikalne kiretaže uz obaveznu PH analizu.

Takođe su se sprovodile i terapijske destruktivne procedure – koagulacija ektopije grlića, kauterizacija kondilomatoznih promena vagine i vulve.

Sada je u stalnom radnom odnosu u Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Ferona“ u Novom Sadu. Govori engleski jezik.

Proveri termin za pregled kod Tatjana Kozarčić