1

dr 

Gabriela Kečkeš

specijalista ginekologije i akušerstva

Obrazovanje

Srednju školu završila je u Somboru. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nakon završenog lekarskog staža u Kliničkom centru Srbije, položila stručni ispit. Usavršavala se u Madjarskoj, nostrifikovala i diplomirala na Univerzitetu u Segedinu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisala na Klinici za ginekologiju i akušerstva Kliničkog centra Vojvodine 2003. godine, a zvanje specijaliste stekla 2008. godine.

Karijera

Stalno zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, gde radi na Odeljenju fetalne medicine i terapije. Član je Komisije za ultrazvučnu dijagnostiku fetalnih malformacija. Bavi se invazivnom dijagnostikom stanja ploda (amniocenteza). Usavršavala se na brojnim međunarodnim i domaćim kursevima iz oblasti fetalne ehokardiografije i neurosonografije. Učestvovala na brojnim međunarodnim kongresima i skupovima iz oblasti ultrazvučne dijanogstike ploda. Koautor je jedinstvene i retke domaće monografije „Ultrasonografija fetalnih anomalija“, kao i drugih radova na temu ultrasonografije ploda.

Proveri termin za pregled kod Gabriela Kečkeš