1

dr med. 

Borislav Golijan

specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Borislav Golijan rođen je 09.11.1986. godine u Subotici.
Zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, gde u svakodnevnom radu ima iskustvo kako sa najtežim stanjima, tako i u akušerskom radu.
Srednju medicinsku školi zavrsio je u Subotici.
Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2012 godine.
Po završetku studija, zaposlio se u Službi hitne medicinske pomoći Subotica, gde je radio do 2014. godine.
Svoje prvo radno iskustvo iz oblasti ginekologije stekao je u Opštoj bolnici Subotica na odeljenju ginekologije i akušerstva, gde je tokom specijalističkog staža stekao iskustvo kako u invazivnim procedurama, tako i u ambulantnom radu. Tokom specijalizacije bavio se i naučno-istraživaćkim radom.
U periodu od dve godine bio je zaposlen i u Srednjoj medicinskoj školi u Subotici kao predavač ginekologije i akušerstva.
Po završetku specijalizacije, svoj rad nastavio je na Klinici za ginekologiju i akuserstvo Klinickog Centra Vojvodine, odeljenje za operativnu ginekologiju.
Tokom svog rada naročito interesovanje iskazao je za minimalno invazivnu hirurgiju
U svakodnevnom radu zalaže se za individualni pristup svakoj pacijentkinji u cilju postizanja što bolje saradnje i adekvatnog lečenja.
Trenotno pohađa doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Govori engleski i nemački jezik.

Proveri termin za pregled kod Borislav Golijan