1

Samsung v8

4D Ultrazvučni aparat model Samsung V8, premium klase vrhunskih performansi za kompletnu dijagnostiku sa najnovijim 4D softverima. Crystal Architecture tehnologija (Crystal Beam+ Crystal Live) , obrada slike daje najbolje 4D performanse u vizuelizaciji volumena i prikazu 3D anatomije. Sa savremenim sondama S-Vue Single Crystal tehnologije, aparat pruža najbolji prikaz 2D i 4D slike.

Pored praćenja anatomije, položaja i volumena, aparat pruža mogućnost deljenja fotografija u realnom vremenu. U toku pregleda, lekar može da izgeneriše QR kod, koji nakon skeniranja vašim telefonom, omogućava da sačuvate sve zabeležene fotografije sačuvate u vašem telefonu.

SonoSinc™ je rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava saradničku komunikaciju i daljinsko upravljanje za efikasnu saradnju između lekara i sonografa na različitim lokacijama. Osim ovih, SonoSinc™ ima nekoliko drugih elegantnih funkcija kao što su označavanje, pozivnica, deljenje fotografija, više korisnika i višestruki prikaz. SonoSinc™ donosi telesonografiju u stvarnost.

Povezani tekstovi:

Биопсия ворсин хориона (CVS)

Представляет собой метод взятия образца ткани хориона — ткани, из которой будет сформирована плацента и которая имеет ту же генетическую структуру, что и плод. Этот

Samsung H60

Вопреки общепринятому представлении о том, что медицинское оборудование должно быть громоздким и сложным в использовании, это устройство эффективно сочетает в себе превосходные показатели наряду с