Biografija

Stevan Milatović

S

tevan Milatović je specijalista ginekologije i akušerstva Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCV. Rođen u Somboru 1982. godine gde je završio osnovnu i nižu muzičku školu.

Obrazovanje

Zatim se upisuje u Srpsku gimnaziju u Budimpešti koju završava kao učenik generacije. Nakon gimnazije upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu koji je završio sa prosečnom ocenom 10,00. Odbranio je diplomski rad iz predmeta Ginekologije i Akušerstva na temu „Savremeni pristup dijagnostici bračne neplodnosti“ sa ocenom 10. Tokom studija više puta je nagrađivan godišnjom nagradom za najbolje studente Univerziteta u Novom Sadu i nagradom Fonda Slađane Đorđević. Bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu. Dobitnik je nagrade u okviru projekta Investiramo u evropske vrednosti kao jedan od najboljih studenata Srbije. Od 2009. godine zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvno, pod mentorstvom Prof. Dr Vesne Kopitović kao vodećeg stručnjaka iz oblasti fertiliteta i steriliteta, a specijalistički ispiti iz ginekologije i akušerstva položio je sa ocenom odličan 2015. godine. 2014. godine izabran u zvanje Asistenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde trenutno obavlja funkciju sekretara katedre. U završnoj fazi doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek klinička medicina.

Karijera

U svakodnevnom radu primarno se bavi lečenjem steriliteta uz višegodišnje iskustvo u procedurama vantelesne oplodnje, reproduktivnom endokrinologijom, ginekološkim operacijama, pre svega minimalno invazivnim, kao i ultrazvukom ginekološkim i u trudnoći i svakako praćenjem trudnoće i porođaja. Učestvovao je (i kao predavač) na brojnim domaćim i mećunarodnim kongresima i stručnim seminarima i autor je više naučnih publikacija iz oblasti ginekologije i akušerstva, a pre svega iz oblasti reproduktivne medicine, kao i poglavlja u udžbenicima iz ginekologije i akušerstva. U dosadašnjem toku karijere edukovao se u vodećim evropskim centrima pre svega iz oblasti steriliteta i endoskopske hirurgije – ginekološke laparoskopije i histeroskopije. Tako je 2013. prošao obuku iz laparoskopije Evropske Akademije za Ginekološku Hirurgiju (The European Academy for Gynecological Surgery - A to Z laparoscopic suturing, Leuven, Belgium); Posebno izdvaja edukaciju u jednom od vodećih centara, i lidera u oblasti lečenja infertiliteta i vantelesne oplodnje, Univerzitetskog Centra za Reproduktivnu Medicinu u Briselu, (Centre for reproductive medicine, UZ Brussels). Učesnik je regionalnog HPV foruma primarne prevencije karcinoma grlića materice.

Govori engleski i mađarski jezik. Oženjen je i sa suprugom Anom ima ćerku Laru.