Biografija

Dragana Višnjevac

D

ragana Višnjevac rođena je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prirodno-matematičku gimnaziju završila je u Vrbasu.

Obrazovanje

Zvanje doktora medicine stekla je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. Januara 2005. stiče zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.Na završnoj je godini doktorskih studija kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u N. Sadu.

Karijera

Nakon lekarskog staža u Kliničkom centru Vojvodine, zaposlila se na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV, gde je u stalnom radnom odnosu od 2000.godine. Od 2015. godine se nalazi na mestu Šefa odseka za prijem i trijažu trudnica pri Zavodu za perinatologiju .Svoje znanje i veštine usavršavala je učešćem nabrojnim domaćim i međunarodnim seminarima i kongresima, kao i tokom studijskih boravaka u inostranstvu.Govori engleski jezik.Udata je i majka troje dece.